Պատ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;

Կերամիկայից հայտնի ամենահին արձանիկները վերաբերվում են Ձեմոն ժամանակաշրջանին։ Այս շրջանում Կորեայից և Չիանաստանից Կյուսյու կղզի գաղթած խումբը իր հետ բերեց դարբնությունը, բրնձագործությունը և ուրիշ բարձրագույն արհեստներ:

2. Պատմեք Վաղ Ճապոնիայի կամ հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;

Մեր թվարկությունից առաջ 40000-13000 թվականներում հայտնաբերվել է Իվանձյուկու ամենավաղ դարաշրջանը:

3. Կազմել Ճապոնիայի հին պատմության ժամանակագրությունը կամ թվարկել կորեական առասպելաբանության 3 գլխավոր կերպարներին;

 

4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ճապոնացի կամ կորեացի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Advertisements

Արքայազնը և Աղքատը Գլուխ երեսունմեկերորդ

Գլուխ երեսունմեկերորդ

1․ Նա զգում էր, որ եթե աշխարհում արժե ապրել, ապա միայն նրա համար, որ մարդս թագավոր լինի և ժողովրդին սիրելի: — Համաձայն ես, թե՝ ոչ. ինչու: Քո կարծիքով ինչի համար արժե ապրել:

Ես համաձայն չեմ, որովհետև առանց թագավոր լինելու էլ կարող ես մարդկանց սիրելի լինել և հանգիստ ապրել։ Իմ կարծիքով օգնելու համար կարելի է ապրել, աշխատելու և բարի գործեր անելու։

2․ Ոչինչ չէր կարող փչացնել Թոմի տրամադրությունը: Նրա հոգում տիրող հպարտությունն ու ուրախությունը անհետացան միայն մոր խոսքերից: — Մայրիկներն ինչպես են կարողանում ազդել երեխաների վրա (գրել և դրական, և բացասական կողմերը):

Դրական-Իմ մայրիկը այն ժամանակ է ազդում իմ վրա, երբ անակնկալ է անում։ Իմ կարծիքով իմ մայրիկը բացասական կողմ չունի։

Նախագիծ 3 դաս 15

Դաս 15.

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=+360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7)>0

բ) (+3) · (+9) >(+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6)<0,

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) <(–6) · (–3)։

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) 21 ։ 3 = –7,

բ) 48։ (–8) = –6,

գ) (–80) ։ (–20) = 4,

դ) 10։ (–5) = -2,

ե) (–45) ։ 15 = –3,

զ) (+80) ։ (–16) = –5։

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40=(-2)x(+20)

+32=-16x-2

–1=+1x-1

0=0

–12=-6×2

+9=+3x+3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=+20    գ) (+32) · (–6)=-192    ե) (+1) · (+23)=+23    է) (–19) · (+7)=-133

բ) (–8) · 0=-8          դ) 0 · (–1)=0          զ) (+14) · (–25)=-350     ը) (–10) · (+12)=-120

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4     գ) –100 < 100 · (–3) · 0

բ) (7 · 0) · (–9) >–2,     դ) 8> 37 · (0 · 20)

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0,

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 <0,

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1),

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական-դրական

բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական-բացասական

Նախագիծ 3 դաս 13

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող

մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ

բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով`

յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

12x10x5=600

600:4×3=450

15×2=30

450:30=15

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են

պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն

կարմիր կլինի:

100:4=25%

100-25=75%

 

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

Այո ճիշտ է

№1. Вставь пропущенные буквы, помни, что ЖИ-ШИ пишутся с буквой И, ЧА_ЩА с буквой А

Душистый, ширина, жужжат, кувшин,

Прощание, пощада, внучита, часовой,

№2. Вставь пропущенные буквы Ь и Ъ

Тюльпан, подъём, вьюга, съедобный, крыльцо, объявление, съёмка, муравьи, отъезд, обувь,  шьёт,  разъярённый

№3.  Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова.

Вечерний — вечер, проходить-ходить, гористый-гора, грязовая-гряза, покормить-кормить, крикунья-, змеиный-, колосья-, кровавый-, глазастый-, корневой-, ручной-, сердечный-, скалистый-.

№4.  Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова.

Загатка-загадать, березка-береза, гладкий-гладить, жираф-, выставка-, медве__ь-__________, подъез__-___________, ука__ка-__________, кру__ка-___________, сла__кий-___________, ро__кий-__________, кро__ь-__________, похо__ка-__________, лё__кий-__________, ни__кий-__________.

Հեղուկներում և գազերում մարմինը դուրս հրող ուժը

Առօրյայից գիտենք, որ որոշ մարմիններ լողում են ջրի մակերևույթին, իսկ մյուսները սուզվում են ջրի մեջ։ Եթե փորձեք ջրի մեջ ընկղմել թենիսի գնդակը կամ խցանի կտորը, կզգաք ջրի դիմադրությունը։ Երբ ձեռքը հեռացնենք, այդ մարմինները դուրս կգան ջրի մակերևույթ։ Դա վկայում է, որ ջրում ընկղմված մարմնի վրա ազդում է ինչ– որ ուժ, որը նրան դուրս է հրում ջրից։
Դեպի վեր ուղղված որոշակի ուժը, որով հեղուկն ազդում է իր մեջ ընկղմված մարմինների վրա, ի պատիվ հույն գիտնական Արքիմեդի` անվանում են արքիմեդյան ուժ:
Արքիմեդյան ուժը միշտ ծանրության ուժին հակառակ է ուղղված, ինչի հետևանքով մարմնի կշիռը հեղուկում ավելի փոքր է, քան օդում: Դա թույլ է տալիս չափել Արքիմեդյան ուժը նկարում պատկերված զսպանակավոր կշեռքով, հետևյալ կերպ.

Автомобиль

Я прочитал рассказ «автомобиль»․ Там била один малчик с Мишкой. Они очень хотели покататься на автомобиле, но ето никак не удавалось. Однажды они гуляли во дворе. И там остановился автомобиль. Они спорили один говорил ето Волга а один говорил ето Москвич. А потом Мишка бежал сзади и уселся на бампер. И Мишка сказал садись скорей а он сказал не надо потом Мишка сказал ах ти трус. Мишка испугался и сказал я спригну. Потом милиционер номер записывал. Потом они милиционеру письмо напишели.