Գլուխ քսանվեցերորդ. ԿՅԱՆՔՈՒՄ ՄԻՇՏ ՑԱՎ ԿԼԻՆԻ

— Կյանքում միշտ էլ ցավ կլինի,–– ասաց միսիս Մաքոլին,— սակայն այդ բանի գիտակցությունը չպետք է մարդուն հուսահատեցնի։ Լավ մարդը աշխատում է հաղթահարել այդ ցավը։ Իսկ հիմարը այդ նույնիսկ չի տեսնում, քանի դեռ չի զգացել իր մարմնի վրա։ Իսկ չար մարդը այն ավելի կխորացնի և կտարածի իր շուրջը։ Սակայն բոլորն էլ անմեղ են, որովհետև ինչպես չար մարդը, այնպես էլ հիմարն ու լավը իրենց կամքով չեկան այստեղ և ոչ էլ իրենք իրենց ստեղծվեցին ոչնչից։

Ինձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև Միսիս Մաքոլին ճիշտ ասում, որ կյանքում միշտ ել ցավ կլինի լինի դա լավ մարդ թե վատ: Լավ մարդը կփորձի հաղթահարել այդ ցավը իսկ վատ մարդը ոչ:

Advertisements

Գլուխ քսանհինգերորդ. ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՂԻՐ, ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՂԻՐ

— Կոնֆե՞տ,— հարցրեց հայրը,— շատ լավ, ահա քեզ կոնֆետ։

Կոնֆետի բաժնից հայրը ընտրեց երեխաների շատ սիրած հինգ սենթանոց կոնֆետը և տվեց որդուն։ Տղան լավ զննեց այն, հանեց վրայի թուղթը, մի մեծ կտոր կծեց շոկոլադով պատած կոնֆետից, նորից դանդաղ ծամեց ու կուլ տվեց։ Բայց դա էլ նրա ուզածը չէր. պարզապես կոնֆետ էր, քաղցր, այո, բայց ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Տղան հորը վերադարձրեց այդ կոնֆետը, որը, ավաղ, նրան երջանկություն չէր բերել։ Հայրը համբերությամբ իր վրա վերցրեց այն չփչացնելու պարտականությունը։ Նա վերցրեց կոնֆետի կտորը, կծեց, հետո փոխեց միտքը, շրջվեց և կոնֆետը նետեց աղբարկղը։ Չգիտես ինչու, նա հանկարծ համակվեց զայրույթով և մտքում անիծեց այն մարդկանց, որոնք այժմ ապրում են յոթ հազար մղոն հեռու, և մի ժամանակ, թեև հարևան էին, իրենց նկատմամբ եղել էին անմարդկային, անողոք, կամ առնվազն տգետ. «Ախ, շներ», հայհոյեց նա սրտի խորքից։

 

Ինձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև հայրը շատ էր ուզում, որ իր տղան չտխրի, այսինքն նա չէր ուզում որ իր տղայի ուզածը չլինի:

Գլուխ քսանսչորսերորդ. ԾԻՐԱՆԻ ԾԱՌԸ

Յուլիսիսը երեք քայլ հեռացավ, կանգնեց և դիտեց։ Նա վիրավորված չէր Օգիի հրամաններից։ Նա հասկանում էր օրենքը։ Նա պարզապես դեռ պետք եղածին չափ մեծ չէր։ Նա թեև ուզում էր հարգել օրենքը, բայց չէր կարողանում դիմանալ խմբի մեջ լինելու ցանկությանը։

Ինձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև նա հարգում էր օրենքը բայց չէր կարողանում դիմանալ Օգիի օրենքներին:Նա շատ օրինապահ մարդ է:

Վառելանյութեր

Իրան

1. Գազի հաստատված պաշարները` 34 տրիլիոն խորհանարդ մետր

2. Ռուսաստանի Դաշնություն

Գազի հաստատված պաշարները` 32,6 տրիլիոն խորհանարդ մետր

3. Քաթար

Գազի հաստատված պաշարները` 24.5 տրիլիոն խորհանարդ մետր

4. Թուրքմենստան

Գազի հաստատված պաշարները`17.5 տրիլիոն խորհանարդ մետր

5. ԱՄՆ

Հաստատված պաշարները` 9.8 տրիլիոն խորհանարդ մետր

6. Սաուդյան Արաբիա

Գազի հաստատված պաշարներ` 8.2 տրիլիոն խորհանարդ մետր

7. Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

Գազի հաստատված պաշարները` 6.1 տրիլիոն խորհանարդ մետր

8. Վենեսուելա

Գազի հաստատված պաշարները` 5.6 տրիլիոն խորհանարդ մետր

9. Նիգերիա

Գազի հաստատված պաշարները` 5,1 տրիլիոն խորհանարդ մետր

10. Ալժիր

Գազի հաստատված պաշարները 4,5 տրիլիոն խորհանարդ մետր են

  1. Заполните недостающими формами:

Предложить

Я предложу

Ты предложишь

Они предложат

Прош. время: он предложил

Она предложила

Императив: предложи

Менять

Я Меняю

Ты меняешь

Они Меняют

Прош. время: он Менял

она Меняла

Императив: Меняй

Ненавидеть

Я ненавижу

Ты ненавидишь

они ненавидят

Прош. время: он ненавидел

она ненавидела

Остановиться

я остановлюсь

ты остановишься

они остановятся

Прош. время: он остановился

Она остановиляс

Императив: остановись

Построить

Я построю

Ты построишь

Они построют

Прош. время: он построил

Она построила

Императив: построй

 Решить

Я решу

Ты решишь

Они решат

Прош. время: он решил

Она решила

Императив: решай

Забывать

Я забываю

Ты

Они –————————

Прош. время: он —————

Она ——————

Императив: ———-

Одеться

Я оденусь

Ты оденешься

Они ————-

Прош. время: он —————

Она —————

Императив: ——————

Сдавать

Я сдаю

Ты сдаешь

Они —————

Прош. время: он ————-

Она —————

Императив: сдавай!

 Называть

Я называю

Ты называешь

Они —————-

Прош. время: он——————

Она ——————————

Императив: ———————

Մաթեմատիկայի Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

5) Ի՞նչ է ցույց տալիս երկու մեծությունների հարաբերությունը, եթե

այն 1­ից մեծ է։ Իսկ եթե 1­ից փո՞քր է։

 

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) 3/4:1/4+7/2×4+38×11/5-3/50:1/5=100 3/10

բ) (8 3/10-6 1/5):5/11+(3/8-5/16):5/9=

գ) (9/25×5/18):6/35+(28/5:7/20)x15/4=

դ) (3/4-1/2)x12/5+(7/6-5/12)x36/25=

7) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­

րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց

աշխատանքի ­3/4ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։

Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել

նախատեսված աշխատանքը։

այո կարողացան

8) Գտե՛ք`

ա) հարաբերությունը, եթե հարաբերության հաջորդ անդամը 3/10է,

իսկ նախորդը՝ 5,

 

բ) հարաբերության հաջորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 23-ի, իսկ նրա նախորդ անդամը 89է,

գ) հարաբերության նախորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 112-ի, իսկ նրա հաջորդ անդամը 710է։

 

9) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց

նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի

նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։

Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկ-

ների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

3

Գլուխ քսաներեքերորդ. ՄԱ՜Հ, ԻԹԱՔԱ ՄԻ ԳՆԱ

1. — Դու իրավունք չունես, դու խախտում ես ձգողականության օրենքը։— Իմ ի՞նչ գործն է ձգողականության կամ միջին հավասարության, պահանջի ու հատուցման օրենքները և կամ մեկ այլ որևէ օրենք։
Մեկնաբանիր այս երկխոսությունը:

Նա համարձակ էր և չէր ուզում խաղտել օրենքը:

2.Աշխարհում ոչ մի բան ավելի կարևոր չէր, քան թույլ չտալ, որ Մահվան սուրհանդակը Իթաքա մտնի։
Ինչու էր Հոմերը այդպես պաշտպանում իր քաղաքը:

Նա վախենում էր որ աշխարը էլ չիլինի